Läkemedelsprövning

Alla nya läkemedel måste testas innan de får komma ut på marknaden. Som försöksperson kan du testa ett läkemedel i olika faser. Alla faser har olika avsikter.


Läkemedelsprövning

Läkemedelsprövning – först godkännas

Innan ett nytt läkemedel kan komma ut på marknaden måste det prövas. I första hand prövas läkemedlet på djur för att sedan gå över till att prövas på människan.

Om ett läkemedel ska testas på en människa krävs både godkännande från Läkemedelsverket och från etikprövningsnämnden. De bedömer om nyttan med läkemedlet står i proportion med riskerna som testerna innebär. Läs mer om Läkemedelsverkets vägledning om läkemedelsprövning på människor här.

Läkemedelsprövning – de olika faserna

Det finns olika faser inom forskningen av läkemedel:

Fas 1 innebär att läkemedlet aldrig har testats på människor förut. I denna fas testas läkemedlet på några få friska personer.

Vid fas 2 koncentrerar sig forskningen på läkemedlets effekt på personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som kan bli bättre med hjälp av detta läkemedel.

I fas 3 jämförs det nya läkemedlet mot det läkemedel som redan finns på marknaden. 

Efter dessa tre faser kan läkemedelsföretaget ansöka om att bli ett godkänt preparat. När produkten är ute på marknaden görs flera tester för att leta efter eventuella biverkningar.