Fakta

Försökspersoner – en nödvändighet för forskningen

Försökspersoner till medicinsk forskning behöver uppfylla vissa krav. Har du någon speciell sjukdom som det görs forskning på kan det hända att du får frågan om att bli försöksperson.

Läkemedelsprövning

Prövning, om det godkänns och om de olika faserna