Försökspersoner – en nödvändighet för forskningen

Försökspersoner till medicinsk forskning behöver uppfylla vissa krav. Har du någon speciell sjukdom som det görs forskning på kan det hända att du får frågan om att bli försöksperson.


Försökspersoner

Många regler skyddar försökspersoner

Det är nödvändigt att det finns försökspersoner som ställer upp på forskning för att den medicinska forskningen ska gå framåt. Det finns många regler över hur ett forskningsprojekt får använda försökspersoner. De ska vara tydliga och informera dig korrekt, övervaka och skydda.

Innan en forskningsstudie kan startas måste den vara godkänd av etikprövningsnämnden. Om forskningen handlar om ett nytt läkemedel måste projektet godkännas av Läkemedelsverket.

Du har också alltid rätt att avstå och att avbryta. Det är dock viktigt att du läser på om forskningsprojeket innan, så du vet vad detta kan innebära för dig.

För– och nackdelar

Lider du av en sjukdom eller ett tillstånd får du tillgång till ett läkemedel som kan hjälpa dig, innan det kommer ut på marknaden. Lider du av en sjukdom kan ett deltagande i en forskningsstudie göra dig frisk. Förutom det bidrar du till medicinsk utveckling.

Nackdelarna kan dock vara att behandlingen inte hjälper dig, att det är tidskrävande eller att du får biverkningar. Alla deltagare kontrolleras noga under studien och eventuella biverkningar som kan uppstå upptäcks ofta snabbt och kan därmed åtgärdas.

Ekonomisk ersättning i vissa fall

Det är bara i vissa forskningsprojekt som försökspersoner får ekonomisk ersättning. Däremot är det lag på att du ska få ersättning för resor eller om du är tvungen att vara borta från jobbet.

Ibland kan du även få ersättning för sveda och värk.

Forskning på avlidna människor

Mycket av den medicinska forskningen kan göras på redan avlidna människor.

Du måste däremot själv godkänna innan du dör om din kropp får användas i forskningssyften. Det kan du göra på Livsviktigt.se. Där kan du också ta ställning till om du vill donera dina organ till andra människor.

Läkemedelsprövning

För att ett läkemedel ska godkännas behöver det testas innan. Ett läkemedel prövas först och främst på två olika djurarter innan det får testas på människor. Det måste även godkännas av Läkemedelsverket och från etikprövningsnämnden om det ska få testas på människan.

När ett läkemedel väl är godkänt för att testas på en människa testas det i tre olika faser. Det är här du som försöksperson kommer in. Beroende på vilken fas du testar ett läkemedel har det testats olika många gånger. Fas 1 är den första fasen och fas 3 den sista fasen.

Läs mer om läkemedelsprövning här och vad de olika faserna innebär.